vrijdag 22 september 2017

Lerarenopleiding docent Wiskunde

Op het Hogeschool van Arnhem en Nijmegen kun je de Lerarenopleiding Wiskunde volgen.Op de lerarenopleiding wiskunde van de HAN helpen we je de leraar te worden die jij wilt zijn. Deskundige docenten geven je inzicht in theorie. Die pas je meteen toe in de praktijk op je stageschool. Natuurlijk onder begeleiding van je mentor en stagebegeleider. We stellen behoorlijk wat eisen aan je, maar laten je ook vrij om jouw leerweg te volgen in je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Vind jij wiskunde een uitdaging? Vind je puzzelen, met de computer mooie mathematische plaatjes of berekeningen maken leuk om te doen? En lijkt het je geweldig om leerlingen te laten delen in je plezier? Dat ze zeggen: "Ik snap het nou, dankzij jou!". Dan is de lerarenopleiding wiskunde dé opleiding voor jou! In het eerste jaar maak je kennis met verschillende onderdelen van wiskunde, zoals vlakke meetkunde, differentiaal- en integraalrekening statistiek. Vaak kom je bekende zaken tegen, maar nu ga je dieper op de materie in met vragen als: waarom? Hoe zit dat precies? Hoe weet ik dat zeker enzovoorts. Uiteraard besteed je ook aandacht aan het beroep van leraar. In het eerste jaar ga je meteen op oriëntatiestage en ervaar je hoe veelzijdig en afwisselend het beroep van leraar is. Als leraar wiskunde leer je ‘jouw’ leerlingen dat wiskunde in heel veel beroepen nodig is. Gebruik van computer en internet zijn hierbij zeer belangrijk. Onze (oud) studenten zijn de beste ervaringsdeskundigen die we hebben. Op de weblog www.leraarworden.com vertellen (oud) studenten hun ervaringen met de opleiding. Bovendien kun je reageren en vragen stellen aan de studenten!

Op het Windesheim kun je de Lerarenopleiding Wiskunde volgen.Je ontkomt er niet aan. Overal in de maatschappij wordt wiskunde gebruikt. In de techniek, de industrie en bij verkiezingsonderzoeken. Ook kom je in kranten en tijdschriften artikelen tegen die zonder kennis van wiskunde moeilijk te begrijpen zijn, zoals statistieken, grafieken en economische verbanden. Dit bewijst dat wiskunde een erg nuttig en ontzettend leuk vak is! In de lerarenopleiding wiskunde verbind je de theorie met de werkelijkheid om je heen.

Op het NHL Hogeschool kun je de Leraar Wiskunde (2e Graads) volgen.Rekenen en schatten, grafieken, functies, vergelijkingen en meetkunde...wiskundige principes vind je overal in terug. Wiskunde is dan ook een belangrijk basisvak in het voortgezet onderwijs. Niet het gemakkelijkste, scholieren vinden de stof vaak pittig. Dat is ook meteen de uitdaging voor u als docent! U bent meer dan nodig, want er is een groot tekort aan wiskundeleraren.

Op het NHL Hogeschool kun je de Leraar Wiskunde (1e Graads) volgen.Vindt u uw beroep uitdagend en bent u op zoek naar verdieping? Lijkt het u als tweedegraads docent verrijkend om op een hoger vakniveau les te geven? Dan is de masterstudie Wiskunde iets voor u. NHL Hogeschool verzorgt deze master eerstegraads opleiding in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. U verdiept uw vakkennis, verbreedt uw didactische vaardigheden en studeert af op een onderzoek.

Op het NHL Hogeschool kun je de Leraar Wiskunde volgen.Leraar Wiskunde, iets voor jou? Ingewikkelde formules, de stelling van Pythagoras en statistiek. Voor jou is het gesneden koek en je vindt het geweldig om alles op wiskundegebied duidelijk en eenvoudig uit te leggen aan anderen. Je bent een echt ‘rekenwonder’ en voelt je thuis in de wereld van de ICT: leraren wiskunde gebruiken vaak multimediale middelen in de les. Herken jij jezelf hierin? Dan is Leraar Wiskunde echt iets voor jou!

Op het Hogeschool van Amsterdam kun je de Lerarenopleiding volgen.Het mooie van wiskunde is dat de praktische toepasbaarheid ervan veel groter is dan menigeen denkt. Daar zit 'm ook meteen de kern van het vak zoals je dat aan de HvA leert: wiskunde leer je het beste door voortdurend de wereld om je heen als uitgangspunt te nemen. Wanneer je kunt laten zien wat bijvoorbeeld cijferreeksen, modellen en formules in de praktijk opleveren, dan ben je een goede leraar Wiskunde. Die praktische benadering kenmerkt de lerarenopleiding Wiskunde.

Op het Hogeschool Rotterdam kun je de Lerarenopleiding Wiskunde volgen.Wiskunde is het vak voor wie graag logisch en helder redeneert, graag de uitdaging aangaat van analytische vraagstukken en niet bang is om abstract te denken. Het schoolvak wiskunde, en daarmee ook de lerarenopleiding, is steeds meer gericht op de toepassing van die abstracte principes. Op het programma staan analyse, algebra, vlakke en ruimtelijke meetkunde, lineaire algebra en vectormeetkunde, kansberekening en statistiek.

Op het kun je de Lerarenopleiding Wiskunde volgen.Na afronding van een master of doctoraal in Wiskunde kun je een eenjarige lerarenopleiding volgen. De opleiding leidt tot een tweede mastergraad en een eerstegraads lesbevoegdheid in het vakgebied van de opleiding.

Op het Driestar Hogeschool kun je de Leraar Wiskunde volgen.Van alle bètavakken is alleen wiskunde vertegenwoordigd aan Driestar Hogeschool. De wiskundedocenten vinden het dan ook een uitdaging om het onderwijs in dat ene vak perfect te verzorgen. In je opleiding staan het nut van de wiskunde en het plezier in het beoefenen daarvan centraal. Bovendien bereid je je goed voor op het leraarschap. Het diploma geeft je bevoegdheid om les te geven in de onderbouw van havo en vwo en in alle leerjaren van het vmbo en het mbo.

Op het Hogeschool INHOLLAND kun je de Leraar Wiskunde volgen.De tweedegraads Lerarenopleidingen voor het leergebied Mens & Natuur leiden je op tot Bachelor of Education, met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid in. Biologie, Natuurkunde, Scheikunde of Wiskunde. Met deze bevoegdheid kun je lesgeven in het voortgezet onderwijs (vmbo en de onderbouw van havo en vwo) en in het middelbaar beroepsonderwijs, ofwel de sector beroeps- en volwasseneneducatie (vo/bve). Scholen staan tegenwoordig te springen om leraren die in meer dan één vak kunnen lesgeven. Daarom word je, naast de bevoegdheid in een vak naar keuze, opgeleid om lesondersteuning te kunnen bieden in verwante vakken binnen het gehele leergebied.

Op het Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO) van de Uv kun je de Lerarenopleiding Wiskunde volgen.Wiskunde is het grootste vak op school, maar heeft het minst aantal beschikbare docenten. Het is het grootste vak op school omdat het eigenlijk vier vakken betreft; wiskunde A, B, C en D.

Adverteerders

Privacybeleid  |  Gebruiksovereenkomst
Copyright Banen in het onderwijs